Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

INLEIDING

Eco Boom Europe verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hierover vastgelegd.

 

TOEPASSELIJKHEID

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), en ook data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Eco Boom Europe en het gebruik van aanvullende diensten.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

HOE VERZAMELT Eco Boom Europe PERSOONSGEGEVENS?

Eco Boom Europe behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Eco Boom Europe verzamelt Persoonsgegevens bij het aangaan van een abonnement waarbij Eco Boom Europe op de door u bepaalde frequentie bij u bezorgt wanneer u een proefpakket aanvraagt, of informatie opvraagt, meedoet aan een enquête of test, als u informeert naar onze activiteiten, deelneemt aan een actie, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT ECO BOOM EUROPE ?

Eco Boom Europe verzamelt contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en maat. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt aan onze klantenservice. In aanvulling op de persoonsgegevens die uzelf verstrekt aan Eco Boom Europe, kan Eco Boom Europe aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssystemen instellingen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, en ook gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd. In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door Eco Boom Europe worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten). Op basis van al die gegevens kunnen wij u beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter op uw voorkeuren afstemmen. Als u dit niet wilt, leest u in paragraaf 4 hoe u hier bezwaar tegen kunt aantekenen.

 

 

WAAROM VERZAMELT DE ECO BOOM EUROPE PERSOONSGEGEVENS?

Eco Boom Europe verwerkt Persoonsgegevens om uw bestelling volgens de overeenkomst uit te voeren en om een account aan te maken waardoor u uw abonnement in de toekomst makkelijk kunt wijzigen, pauzeren of stopzetten. We slaan gegevens op om klachten en terugvorderingen te verwerken en voor onze klantenservice, bijvoorbeeld om vragen te kunnen beantwoorden. Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de klantenservice, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat u geabonneerd bent op onze e-mailnieuwsbrief.

 

Eco Boom Europe verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

 

JOUW RECHTEN: CORRECTIE, INZAGE EN VERZET

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Eco Boom Europe worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/ of SMS of via WhatsApp toesturen. Als u van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken neem dan contact met ons op.

 

HOE BEVEILIGT ECO BOOM EUROPE UW GEGEVENS?

Eco Boom Europe schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Eco Boom Europe. Eco Boom Europe heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van Eco Boom Europe alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

 

COOKIES

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Cookies zijn kleine databestanden die een internetbrowser op jouw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze site worden opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser zo configureren dat hij cookies weigert of vooraf om bevestiging vraagt. Als u cookies weigert, kan het echter tot gevolg hebben dat niet al onze functies storingsvrij werken.

 

De websites van Eco Boom Europe maken gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op een computer opgeslagen worden en het mogelijk maken om gebruik van onze website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over het gebruik (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval een IP-adres met andere data van Google linken. Door gebruik te maken van onze website stemt u ermee in dat Google-informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel. Gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden worden verzameld en opgeslagen. Met behulp van deze gegevens worden, onder een pseudoniem, gebruikersprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door e-tracer-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van u niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd.

De websites van Eco Boom Europe maken gebruik van plug-ins van Facebook Instagram en Twitter, bijv. de Facebook ‘Vind ik leuk’-knop en de Twitter ‘Volg’-knop. Bij die knop, resp. het erop klikken, wordt een directe verbinding tussen een computer en de server van de aanbieder van de plug-in (bijv. dus Facebook, Twitter) tot stand gebracht. Daarbij kunnen Facebook, Instagram en Twitter persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen. Voor meer informatie over de wijze waarop deze diensten gebruik maken van persoonsgegevens verwijzen wij door naar hun privacy beleid, vindbaar op http://www.facebook.com/privacy/explanation.php en http://twitter.com/privacy .